I. Lỗi khi đăng kí thi tài khoản của quỹ Myforexfunds

Khi bạn đăng kí và thanh toán thì trang thanh toán hiện lên như vậy. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người Fix lỗi đơn giản nhất để có thể đăng kí.

II. Cách sửa lỗi

  1. Sửa bằng cách xóa bỏ code web bị lỗi do MFF chưa fix

Lưu ý: Chỉ làm được trên máy tính

Bước 1: bạn click chuột phải vào dòng Street Address -> chọn kiểm tra

Bước 2: Bạn để ý họ trỏ bạn tới ô màu xám, sau đó bạn nhìn xuống dưới có chữ Style=”display: none”

Bước 3: Bạn chọn và xóa chữ display: none; và enter

Bước 4: và thế là hiện Ô Please put NA if not applicable và bạn điển lại địa chỉ là được nhé.

2. Sửa theo cách thay đổi Quốc gia thành quốc gia thái lan.

Khi bạn chọn quốc gia thái lan thì nó sẽ tự động hiện Ô Please put NA if not applicable để bạn điền, bạn không phải sửa như cách một.

Đăng kí xong bạn có thể sửa quốc gia ở thông tin khi họ cấp tài khoản là Việt nam.

Bạn có thể đăng kí theo cách này cả ở điện thoại.

Cộng đồng Anh Em Trader:

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *