I. Quy trình đánh giá

Điều kiện vượt qua thử thách 2 vòng của quỹ FTMO

Để vượt qua quy trình đánh giá và được cấp vốn trader cần phải vượt qua 2 vòng thử thách

Vòng 1:
– Thời gian: 30 ngày
– Mục tiêu lợi nhuận: 10%
– Lỗ tối đa trong ngày: 5%
– Lỗ tối đa trong cả quá trình: 10%

Vòng 2:
– Thời gian: 60 ngày
– Mục tiêu lợi nhuận: 5%
– Lỗ tối đa trong ngày: 5%
– Lỗ tối đa trong cả quá trình: 10%

II. Quy tắc thời gian giao dịch

 • Thời hạn tối đa vòng 1 FTMO Challenge là 30 ngày; Thời hạn tối đa vòng 2 FTMO Verification là 60 ngày. Nếu bạn quản lý tốt và vượt qua Mục tiêu giao dịch sớm hơn thời hạn thì không cần phải đợi số thời gian còn lại mà chuyển qua vòng tiếp theo luôn.
 • Ví dụ: Nếu bạn vượt qua tất cả các Mục tiêu giao dịch của FTMO Challenge chỉ trong 11 ngày, thì không cần đợi thêm 19 ngày nữa. FTMO sẽ chuyển bạn đến vòng Xác minh ngay trong ngày giao dịch đó.

III. Quy tắc tổn thất tối đa hằng ngày

 • Mức lỗ hàng ngày = Kết quả của các vị thế đã đóng + Kết quả của các vị thế mở.
 • Ví dụ: Trong trường hợp của Thử thách FTMO với số dư tài khoản ban đầu là
  100.000$, giới hạn Lỗ tối đa hàng ngày là 5.000$. Nếu bạn làm mất 2.500$ trong các giao dịch đã đóng, tài khoản của bạn không được sụt giảm quá 2.500$ nữa trong ngày này. Nó bao gồm không được mất quá – 2.500$ trong khoản lỗ các vị thế mở thả nổi của bạn. Giới hạn bao gồm hoa hồng và phí qua đêm. Hiểu thêm về lý do tại sao quy tắc này được áp dụng trong bài viết này.

IV. Quy tắc tổn thất tối đa

 • Quy tắc này cũng có thể được gọi là “cắt lỗ tài khoản”. Vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch không được giảm xuống dưới 90% số dư tài khoản ban đầu tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời gian tài khoản. Đối với FTMO Challenge số dư 100.000$, điều đó có nghĩa là vốn chủ sở hữu thấp nhất có thể có của tài khoản có thể là 90.000$. Đây là tổng của cả vị thế đóng và mở (vốn chủ sở hữu tài khoản, không phải số dư). Cũng giống như với khoản lỗ tối đa hàng ngày; sự khác biệt duy nhất là nó không giới hạn trong một ngày mà là toàn bộ thời gian của vòng đánh giá. Giới hạn bao gồm hoa hồng và phí qua đêm.

V. Mục tiêu lợi nhuận

 • Mục tiêu lợi nhuận vòng Thử thách FTMO là 10% của số dư ban đầu và 5% vòng Xác minh. Lợi nhuận tính trên tổng số các vị thế đã đóng trên tài khoản giao dịch.
 • Ngoài ra, vào cuối thời gian giao dịch, tất cả các vị thế phải được đóng.
 • Lưu ý: FTMO sẽ cung cấp cho bạn một FTMO Challenge mới miễn phí khi bạn đáp ứng tất cả các Mục tiêu giao dịch (bất kể đó là Thử thách hay Xác minh) ngoại trừ Mục tiêu lợi nhuận. Để nhận được FTMO Challenge mới miễn phí, lợi nhuận tài khoản của bạn phải dương vào cuối thời hạn khi tất cả các vị thế được đóng.

VI. Nhận tài trợ và hoàn phí

 • Bạn trở thành nhà giao dịch tại FTMO sau khi vượt qua 2 vòng đánh giá. Hãy tập trung cao độ để tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể trong phạm vi rủi ro cho phép và nhận 70% lợi nhuận.
 • Phí được hoàn lại cho bạn với phần chia lợi nhuận đầu tiên (lợi nhuận được chia vào ngày thứ 30 kể từ ngày bạn đặt lệnh giao dịch đầu tiên trên tài khoản tài trợ). Một chú ý nữa là bạn có thể đăng ký tài khoản thử thách miễn phí để chắc chắn hiểu rõ các quy tắc và mục tiêu lợi nhuận trước khi tham gia vòng đánh gia thật.

VII. Quy tắc của tài khoản tài trợ

Ngoài 2 quy tắc tổn thất tối đa hằng ngày và tổn thất tối đa tài khoản như trong 2 vòng đánh giá thì khi nhận tài khoản tài khoản tài trợ bạn cần đáp ứng thêm 2 quy tắc khác nữa đó là:

 1. Đóng tất cả các lệnh trước giờ đóng cửa thị trường cuối tuần. Lưu ý cho các bạn giao dịch chỉ số (S&P500, DOW, FTSE, DAX,…) cần đóng hết các vị thế trước khi thị trường đóng cửa hằng ngày.
 2. Không được đặt thêm vị thế hoặc đóng vị thế đang có từ trước 2 phút đến sau 2 phút khi phát hành các tin tức được liệt kê bên dưới.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *