1. Giới thiệu

 • Quỹ E8 Funding có địa chỉ tại: E8 Funding LLC 100 Crescent Ct, Unit 700, Dallas, TX 75201, United States.
 • Được thành lập vào năm 2021 và đang được khá nhiều trader quan tâm.

2. Mô hình quỹ giao dịch

I. Tài khoản E8 Account

Tương tự như quỹ MyforexFunds, FTMO thì mô hình E8 Account của E8 Funding cũng phải trải qua 2 vòng thử thách nhưng không có ngày giao dịch tối thiểu.

Chi phí phải đóng để có thể tham gia thử thách

Quy định cẩn phải trải qua thi đăng ký thi E8 Account

điều kiện

Vòng 1:

 • Lợi nhuận cần đạt: 8% ( ví dụ $100.000 thì bạn cẩn phải đạt lợi nhuận $8.000)
 • Tối đa lỗ trong ngày: 5% ( Được tính theo lệnh đã đóng và đang mở trong ngày)
 • Lỗ tối đa trong quá trình: 8% ( Ví dụ $100.000 thì tài khoản của bạn không được giảm xuống quá $92.000)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu: 1 ngày
 • số ngày giao dịch tối đa: 30 ngày

Vòng 2:

 • Lợi nhuận cần đạt: 5% ( ví dụ $100.000 thì bạn cẩn phải đạt lợi nhuận $5.000)
 • Tối đa lỗ trong ngày: 5% ( Được tính theo lệnh đã đóng và đang mở trong ngày)
 • Lỗ tối đa trong quá trình: 8% ( Ví dụ $100.000 thì tài khoản của bạn không được giảm xuống quá $92.000)
 • Số ngày giao dịch tối thiểu: 1 ngày
 • số ngày giao dịch tối đa: 60 ngày

Sau khi vượt qua 2 vòng thử thách bạn sẽ phải ký hợp đồng để được cấp tài khoản live. Lợi nhuận sẽ được ăn chia 80% và được hoàn phí thi 100%.

II. Tài khoản ELEV8 Account ( Tăng trưởng vốn lên tới $1.000.000)

Tài khoản ELEV8 bạn vẫn phải vượt qua 2 vòng thử thách và sẽ được cấp tài khoản $100.000. Mỗi tháng lợi nhuận 16% bạn sẽ được ăn chia 80% và tăng trưởng vốn lên tới $1.000.000

Chi phí tham gia ELEV8

3. Bạn có thể giao dịch qua tuần và giao dịch coin và cuối tuần không?

 • Bạn hoàn toàn có thể giữ lệnh qua đêm, qua tuần.
 • Bạn hoàn toàn có thể giao dịch coin vào cuối tuần

4. Thông tin liên hệ của E8 Funding

Telegram: https://t.me/e8fundinggroup
Email: support@e8funding.com

Mọi thông tin liên hệ anhemtrader

Telegram: https://t.me/TradeQuyFx

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *