05 Th6, 2023
2 mins read

Hướng dẫn sửa lỗi Biling Please put NA if not applicable quỹ MyForexFunds

I. Lỗi khi đăng kí thi tài khoản của quỹ Myforexfunds Khi bạn đăng kí và thanh toán thì trang thanh toán hiện lên như vậy. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người Fix lỗi đơn giản nhất để có thể đăng kí. II. Cách sửa lỗi Sửa bằng cách xóa bỏ code web bị […]

8 mins read

Quỹ FTMO – Đánh giá và tài trợ vốn cho trader

I. Quy trình đánh giá Để vượt qua quy trình đánh giá và được cấp vốn trader cần phải vượt qua 2 vòng thử thách Vòng 1: – Thời gian: 30 ngày – Mục tiêu lợi nhuận: 10% – Lỗ tối đa trong ngày: 5% – Lỗ tối đa trong cả quá trình: 10% Vòng […]